Informatie voor werknemers2022-07-04T12:32:44+01:00

Zorgeloos ondernemen
met Factory4work

Meest gestelde vragen door werknemers

De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet, de zogenaamde Arbo-wet. In deze wet worden de regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek zoveel mogelijk waarborgen. Voor u is het van belang om te weten dat het bedrijf waar u werkt verplicht is u te informeren over de eventuele risico’s op de werkplek. Hiertoe ontvangt u, indien van toepassing, bij aanvang van uw werkzaamheden via Factory4work een zogenaamd risico-inventarisatie en -evaluatie. Door ondertekening van uw overeenkomst verklaart u een exemplaar van de risico inventarisatie en -evaluatie te hebben ontvangen. U dient er zelf voor te zorgen dat de informatie ter harte wordt genomen en dat u de instructies ook daadwerkelijk opvolgt.
Bij werken hoort een salaris. De hoogte van uw salaris komt tot stand in overleg met Factory4work, het bedrijf waar u werkt en uzelf. De hoogte van uw salaris is gebaseerd op het uurloon geldend in het bedrijf waar u werkzaam bent en is daarbij afhankelijk van uw werkpatroon, leeftijd, soort werk en werkervaring. Uw salaris wordt omgerekend naar een bruto-uurloon. Dit is nodig omdat uw werkduur kan afwijken van wat gebruikelijk is: geen volledige maand, geen 38 uur per week, etc. Uw exacte bruto verdiensten berekent u door dit uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren dat u in een betreffende week hebt gewerkt.

Uw salaris wordt uitbetaald zodra het inschrijfformulier, een kopie van het legitimatiebewijs en de uitzendovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend bij Factory4work aanwezig zijn. Eens per periode, afhankelijk van de gemaakte afspraken, wordt door Factory4work uw salaris uitbetaald. Houd er rekening mee dat het bij feestdagen wat langer kan duren dan u gewend bent.

Afhankelijk van de afspraken van het bedrijf waar u werkt, reserveren wij voor u per gewerkt uur een percentage van uw brutoloon. Bij Factory4work hebt u recht op doorbetaalde vakantiedagen per volledig gewerkt jaar. Deze vakantiedagen dienen, in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat u gewend bent te ontvangen. De vakantiedagen die u opbouwt, worden gereserveerd en kunnen door u opgevraagd worden.

Afhankelijk van de afspraken van het bedrijf waar u werkt, reserveren wij voor u per gewerkt uur een percentage van uw brutoloon. Bij Factory4work hebt u recht op doorbetaalde vakantiedagen per volledig gewerkt jaar. Deze vakantiedagen dienen, in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat u gewend bent te ontvangen. De vakantiedagen die u opbouwt, worden gereserveerd en staan onderaan op uw loonstrook, onder het kopje rechten.

Net als bij iedereen die werkt, worden op uw salaris bedragen voor loonheffing en sociale premies ingehouden. Factory4work draagt de loonheffing en premies voor sociale zekerheid voor u af.
Als u als uitzendkracht 18 jaar of ouder bent, valt u volgens de zorgverzekeringswet onder de basisverzekering van een zorgverzekeraar. Dat houdt in dat u verplicht een nominale premie voor de basisverzekering betaalt aan een zorgverzekeraar naar keuze. Wanneer u jonger dan 18 jaar bent, hoeft u geen basisverzekering af te sluiten en betaalt u dus geen nominale premie. In dit geval is het voldoende als uw ouders de (verplichte) basisverzekering hebben afgesloten.
Per salarisperiode stellen wij uw loonstroken op. Op de loonstroken staat precies hoeveel uur u hebt gewerkt. Ook staat er op hoe uw loon is opgebouwd, wat u het lopende jaar al hebt verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen u heeft opgebouwd. Uitleg loonstrook.

Indien u 21 jaar of ouder bent en u tenminste 26 weken in één jaar voor één uitzendbureau heeft gewerkt dan neemt u automatisch deel aan de pensioenregeling voor de uitzendbranche, de StiPP. Deze pensioenregeling is per 1 januari 2004 verplicht gesteld voor alle uitzendkrachten in de uitzendbranche.

Uw persoonlijke gegevens dienen zo actueel mogelijk bij ons aanwezig te zijn. Wanneer hierin wijzigingen optreden, verzoeken wij u dit per direct aan ons door te geven (denk aan zaken als adres, telefoonnummer, huwelijk, ibannummer etc.).

Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkplek. Daarom dient u altijd een identiteitsbewijs mee te nemen en bij u te dragen op het werk. Bij het identificeren op de werkplek dient u één van de volgende (originele en geldige) documenten te kunnen laten zien:
– Paspoort
– Identiteitskaart
– Vreemdelingendocument en bijbehoren (indien van toepassing)

Zie formulieren onder het kopje werknemers. Daar vindt u ons Ziekteprotocol en de juiste informatie.

U ontvangt uw jaaropgave na de jaarwisseling. Deze sturen wij naar uw e-mailadres. Deze kan slechts éénmalig worden verstrekt, dus vergeet nooit om een wijziging door te geven aan Factory4work.

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Als u werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal u minder loonheffing, en krijgt u meer loon uitbetaald. Zie voor meer informatie ook de uitleg onder ‘downloads’ met betrekking tot loonheffingskorting.

Mocht u vraag er niet bij staan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onze mail naar mail@factory4work.nl of bellen naar het nummer 0599-589077 voor meer informatie.

Formulieren