Overige diensten2021-03-22T16:01:26+01:00

Zorgeloos ondernemen
met Factory4work

Overige diensten

Zijlstra Controle & Administratie

Zijlstra Controle & Administratie is een administratiekantoor dat klein genoeg is voor persoonlijke service en groot genoeg om alle expertise in eigen huis te hebben. Deskundige adviseurs vervullen de functie van intern financieel manager: voor veel bedrijven dé oplossing. Dit betekent taakverlichting voor de ondernemer en het is kostenbesparend, en omdat een ‘eigen’ financiële man niet nodig is. Zijlstra Controle & Administratie is een administratie- en adviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring in het MKB.

Administratie
Financieel beheer valt of staat met een effectieve en efficiënte administratieve bedrijfsvoering. Al voor vele bedrijven heeft Zijlstra Controle & Administratie jaarrekeningen samengesteld, de tussentijdse cijfers en verschillende begrotingen opgesteld. De medewerkers kunnen naast het opstellen van de cijfers ook de nodige conclusies eruit trekken, waar u als ondernemer ook echt wat aan heeft!

Salarisadministratie
Met personeel werken brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Loonstroken, aanmelding bij verschillende instanties, ziekte, wet poortwachter etc. Zijlstra Controle & Administratie heeft specialisten op salarisgebied in dienst. Een gedegen kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimpolitiek is noodzakelijk.

Advies
Ondernemen is meer dan in- en verkoop. Zelfs het kleinste MKB-bedrijf kan te maken krijgen met ‘grote’ problemen of een moeilijke periode, direct of indirect in relatie tot het financieel beleid. Zijlstra Controle & Administratie kan u ook in die gevallen bijstaan met deskundig advies.
Ook bij uitbreiding van uw onderneming of start van een nieuwe onderneming staan wij u terzijde. Wij helpen u bij het opstellen van uw ondernemersplan en de investerings-, de exploitatie- en de liquiditeitsbegroting die u daar voor nodig heeft.

Fiscale zaken
Belastingregels zijn ingewikkeld. Vaak gaat er veel kostbare tijd verloren met belastingtechnische zaken die niet gemakkelijk zijn geworden omdat de belastingwet regelmatig veranderd. Zijlstra Controle & Administratie neemt deze last van uw schouders! Onze medewerkers hebben actuele kennis over belastingen, belastingaangifte en de fiscale regelgeving en beschikken over moderne software voor elektronische aangiften.

Meer informatie vind je op de website van Zijlstra Controle & Administratie.

Naar Zijlstra Controle & Administratie

Zorgfactory

BTW vrij verlonen in de zorg. Zorgfactory is een zorginstelling en wij bieden zorg aan in onder aanneming. Bent u als ondernemer op zoek naar flexibel werkgeverschap? Dan bent u bij Zorgfactory op het juiste adres. Wij bieden namelijk als enige in Nederland de dienst onbeperkt BTW vrij verlonen aan.

Zorgfactory is op dit moment werkzaam voor verschillende zorginstellingen. Hierbij kan worden gedacht aan zorgboerderijen, thuiszorg organisaties en andere zorginstellingen.

Meer informatie vind je op de website van Zorgfactory.

Naar Zorgfactory