Uitzenden2020-07-23T14:11:53+01:00

Uitzenden: zo werkt het

Heldere afspraken vormen de basis van een goede verstandhouding tussen jouw organisatie, Factory4work en de uitzendkracht. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en Factory4work en anderzijds de opdrachtbevestiging tussen de opdrachtgever en Factory4work.

Uitzendovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst tussen Factory4work en de uitzendkracht. De uitzendkracht verricht werkzaamheden bij een opdrachtgever van Factory4work en staat onder leiding van deze opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging
Voordat een uitzendkracht bij jou aan de slag gaat, leggen wij de functie, de naam van de uitzendkracht, de duur van de opdracht, het tarief en eventuele reiskosten vast in de opdrachtbevestiging.

Goed werkgeverschap
Aangezien de uitzendkracht werkzaam is in jouw organisatie, ben jij verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. Wij vertrouwen erop dat jij de uitzendkracht net zo goed behandelt als jouw andere medewerkers.

Urendeclaratie
De uitzendkracht vult wekelijks een urenbriefje in in het online portal van Factory4work. Jij als opdrachtgevers accordeert één keer per week het urenbriefje. Na ontvangst betalen wij het loon aan de uitzendkracht en staat de factuur klaar in het online portal.

Uurtarief
Dit is opgebouwd uit loonkosten (basisuurloon, compensatie voor wachtdagen bij ziekte, reserveringen voor feestdagen, vakantiegeld, vakantiedagen en kort verzuim) en het werkgeversaandeel voor de premies sociale verzekeringen. Er kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld reiskosten.