meest gestelde vragen werkgevers2019-11-04T10:29:37+00:00

Meest gestelde vragen

Bij flex uitzenden neemt Factory4work het juridisch werkgeverschap van u als ondernemer over. Op papier zijn de medewerkers in dienst bij Factory4work, maar ze werken bij u op de werkvloer. Op deze manier bespaart u tijd en heeft u minder rompslomp. Daarnaast is uw personeel bij ons in veilige handen en loopt u geen risico’s. Bij risico’s kunt u denken aan alle risico’s die voortkomen uit (langdurig) ziekteverzuim, juridische conflicten met betrekking tot ontslag, pensioen, de belastingdienst en het WIA risico.

Het is altijd mogelijk om lopende contracten over te nemen. Indien dit bij uw organisatie van toepassing is, is het belangrijk dat u dit aangeeft bij Factory4work. Bij het overnemen van lopende contracten moet namelijk gekeken worden of er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.
Voor werknemers die 21 jaar of ouder zijn en die ten minste 26 weken werkzaam zijn geweest voor een uitzendonderneming, geldt een pensioenregeling conform de voorwaarden van artikel 42 ABU-cao. Werknemers bouwen dan ook pensioen op bij het Stipp pensioen.
Bij Factory4work werken we standaard met automatische incasso. Dit doen we om de medewerkers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Doordat Factory4work juridisch werkgever wordt van uw medewerker(s) loopt u geen risico meer bij ziekte. U hoeft uw medewerker niet door te betalen tijdens ziekte en u hoeft zich niet bezig te houden met een re-integratieverplichting t.a.v. de wet verbetering poortwachter. Factory4work draagt hier zorg voor.
Vóór aanvang van de werkzaamheden stelt hij/zij u en Factory4work zo spoedig mogelijk en uiterlijk minimaal een half uur voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch op de hoogte. Het is belangrijk dat de medewerker tijdens de ziekte telefonisch bereikbaar is en ons op de hoogte stelt van het eventuele verpleegadres. Uiteraard wenst Factory4work de medewerker veel gezondheid toe.
Alle medewerkers worden bij Factory4work verloond conform de ABU cao. Vanaf 30 maart 2015 is de inlenersbeloning in werking getreden, een term die voorkomt in de ABU cao. De inlenersbeloning houdt in dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van inlener worden betaald. De beloning geldt voor alle uitzendkrachten, behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).
Wij onderscheiden ons door onze kennis en kunde. Daarnaast werken wij met korte lijnen en bieden wij een luisterend oor. Hierdoor kennen wij de markt en uw bedrijf als geen ander. Omdat Factory4work is ontstaan vanuit een administratiekantoor weet u zeker dat uw personeel in goede handen is. Wij hebben alle kennis van loonadministratie, cao’s en bijkomende zaken in huis.
Omdat de medewerkers bij ons in dienst zijn, kunnen zij altijd bij ons terecht. Wij helpen de medewerkers graag met vragen met betrekking tot contracten, verloningen, vakantieopbouw, loonstroken, belastingzaken etc. U kunt uw medewerkers altijd doorverwijzen naar Factory4work.

Per 1 juli 2015 is er veel gewijzigd door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wettelijke veranderingen hebben gevolgen voor de werknemer. Hierbij kunt u denken aan de hoogte van de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) en het recht op een ww-uitkering. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar.

Let op: de transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband.

Over gewerkte uren worden reserveringen opgebouwd. Op het moment dat de medewerker uit dienst gaat, krijgt hij/zij zes weken na het einde van zijn dienstverband automatisch de eventuele vakantie-uren en vakantiegeld uitbetaald.
Mocht u vraag er niet bij staan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onze mail info@factory4work.nl of bellen naar het nummer 0599-589077 voor meer informatie.