Het fasen systeem2020-07-23T14:12:34+01:00

Uitzenden: het fasen systeem

Werknemers bouwen rechten op. Dat geldt ook voor uitzendkrachten. In de cao voor uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is daarvoor het fasensysteem vastgelegd. Hoe langer de uitzendkracht werkt, des te meer rechten hij of zij opbouwt. Het fasensysteem is opgebouwd uit drie opeenvolgende fasen.

Fase A
Duurt 78 gewerkte weken. Onderbrekingen (volle weken geen werk, onderbrekingen door vakantie of ziekte) worden niet meegeteld. Zonder onderbrekingen duurt fase A 1,5 jaar. Na 26 gewerkte weken heeft de uitzendkracht recht op pensioenopbouw.

Fase B
Duurt maximaal 4 jaar en maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De termijn voor de arbeidsovereenkomsten is flexibel. Na een onderbreking van 26 weken begint de telling opnieuw in fase A.

Fase C
De uitzendkracht komt voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau. Als je een uitzendkracht in dienst neemt, dan is de periode van uitzendwerk eigenlijk een verlengde proefperiode. Gedurende een periode van 5,5 jaar (Fase A en B) kan de uitzendkracht heel flexibel worden ingezet. Dit zijn een paar grote voordelen van uitzendwerk.