Transitievergoeding of ontslagvergoeding bij samenloop met oude afspraken?

Geplaatst op 23-11-2015

Sinds 1 juli jl. moet u als werkgever een transitievergoeding betalen als u een werknemer na twee jaar ontslaat. Er kunnen echter dan al afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding waaraan u gebonden bent. Zonder nadere maatregelen zou u dan aan een werknemer een ontslagverdoeding en een transitievergoeding moeten betalen. Om dit te voorkomen is e reen overgangsregeling getroffen. Op grond van die regeling betaalt u of een transitievergoeding of een ontslagvergoeding.

Bij samenloop met cao-afspraken

De overgangsregeling bepaalt dat u geen transitievergoeding betaalt als er met een vereniging van werknemers al afspraken zijn gemaakt over ene ontslagvergoeding, bijvoorbeeld in een cao of sociaal plan. Ditg geldt in ieder geval tot 1 juli 2016, maar ook daarna als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd. Worden de afspraken echter al eerder nadrukkelijk verlengd of gewijzigd, dan eindigen die adfspraken al voor 1 juli 2016. U betaalt dan bij ontslag de transitievergoeding. U betaalt echter geen transitievergoeding maar een ontslagvergoeding als het arbeidscontract met uw werknemer eindigt op of na 1 juli 2016, maar u al voor 1 mei 2016 het ontslag heeft aangevraagd bij het UWV of de kanonrechter.

Bij samenloop met individuele afspraken of afpsraken met de OR

Heeft u met een individuele werknemer of een ondernemingsraad al afpsraken gemaakt over een ontslagvergoeding? In dat geval bepaalt de werknemer of hij/zij de vergoeding op grond van die afpsraken of de transitievergoeding wil laten uitbetalen. De einddatum van 1 juli 2016 geldt hierbij niet. Bepalend is de termijn waarbinnen de werknemer rechten aan de afspraken kan ontlenen.

Bij cao afwijken van de transitievergoeding

In dit kader maken we u ook attent op een wettelijke regeling die het onder voorwaarden mogelijk maakt cao afspraken te maken om af te wijken van het recht op een transisitievergoeding. De werknemer moet dan wel aanspraak kunnen maken op een gelijkwaardige voorziening die is gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. De aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening kan een voorziening zijn in geld of natura (of een combinatie daarvan).

2015-11-23T14:07:26+00:00november 23rd, 2015|